Redwood Trust Inc. (RWT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -167 855 308 978 -583 837 164 386 115 846
Kapitał własny w tys. USD 1 083 980 1 386 090 1 110 900 1 827 230 1 348 790
ROE -15,49% 22,29% -52,56% 9,00% 8,59%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-167 855K ÷ $1 083 980K
= -15,49%


Analiza porównawcza

2022