Redwood Trust Inc. (RWT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -210 218 -55 713 -699 539 10 779 56 896
Aktywa razem w tys. USD 13 030 900 14 706 900 10 355 100 17 995 400 11 937 400
Operacyjny ROA -1,61% -0,38% -6,76% 0,06% 0,48%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-210 218K ÷ $13 030 900K
= -1,61%


Analiza porównawcza

2022