Redwood Trust Inc. (RWT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 148 240 7 655 650 5 006 470 2 063 040 3 018 040
Należności w tys. USD 114 717 137 565 87 379 304 164 154 837
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 921 700 13 281 000 9 212 280 16 135 600 10 562 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,61 0,59 0,55 0,15 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $7 148 240K + $114 717K) ÷ $11 921 700K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022