Redwood Trust Inc. (RWT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 148 240 7 655 650 5 006 470 2 063 040 3 018 040
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 921 700 13 281 000 9 212 280 16 135 600 10 562 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,60 0,58 0,54 0,13 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $7 148 240K) ÷ $11 921 700K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022