Redwood Trust Inc. (RWT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 707 854 574 926 571 916 622 281 378 717
Property, plant and equipment w tys. USD 12 616 9 019 4 203 4 901 5 106
Rotacja aktywów trwałych 56,11 63,75 136,07 126,97 74,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $707 854K ÷ $12 616K
= 56,11


Analiza porównawcza

2022