Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 329 470 1 373 930 1 409 450 1 482 720 1 487 150
Kapitał własny w tys. USD 1 276 890 1 199 550 1 179 350 1 188 210 1 203 970
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,04 1,15 1,20 1,25 1,24

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 329 470K ÷ $1 276 890K
= 1,04


Analiza porównawcza

2021