Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 307 020 1 329 470 1 373 930 1 409 450 1 482 720
Aktywa razem w tys. USD 3 004 280 2 928 840 2 861 850 2 913 760 3 003 070
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,45 0,48 0,48 0,49

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 307 020K ÷ $3 004 280K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022