Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 004 280 2 928 840 2 861 850 2 913 760 3 003 070
Kapitał własny w tys. USD 1 296 170 1 276 890 1 199 550 1 179 350 1 188 210
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,32 2,29 2,39 2,47 2,53

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 004 280K ÷ $1 296 170K
= 2,32


Analiza porównawcza

2022