Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 51 491 53 153 31 887 48 391 42 335
Kapitał własny w tys. USD 1 296 170 1 276 890 1 199 550 1 179 350 1 188 210
ROE 3,97% 4,16% 2,66% 4,10% 3,56%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $51 491K ÷ $1 296 170K
= 3,97%


Analiza porównawcza

2022