Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 598 13 218 4 822 3 800 6 076
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 457 5 337 4 811 3 169 4 194
Należności w tys. USD 62 332 60 662 63 715 58 821 46 832
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 586 55 829 24 541 24 739 22 553
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 1,42 2,99 2,66 2,53

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 598K + $6 457K + $62 332K) ÷ $118 586K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022