Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 439 5 632 17 867 13 218 91 150 45 033 4 843 4 822
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 004 1 950 4 794 5 337 2 328 2 168 0 4 811
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 64 110 86 464 54 757 55 829 58 133 80 997 49 278 24 541
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,09 0,41 0,33 1,61 0,58 0,10 0,39

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 439K + $2 004K) ÷ $64 110K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022/Q3