Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 598 13 218 4 822 3 800 6 076
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 457 5 337 4 811 3 169 4 194
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 586 55 829 24 541 24 739 22 553
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,33 0,39 0,28 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 598K + $6 457K) ÷ $118 586K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022