Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 76 248 81 362 75 162 67 448 58 475
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 586 55 829 24 541 24 739 22 553
Wskaźnik płynności bieżącej 0,64 1,46 3,06 2,73 2,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $76 248K ÷ $118 586K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022