Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 312 929 284 100 284 114 295 040 295 798
Property, plant and equipment w tys. USD 2 832 500 2 755 320 2 696 390 2 740 920 2 831 260
Rotacja aktywów trwałych 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $312 929K ÷ $2 832 500K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022