Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 312 929 284 100 284 114 295 040 295 798
Aktywa razem w tys. USD 3 004 280 2 928 840 2 861 850 2 913 760 3 003 070
Rotacja aktywów razem 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $312 929K ÷ $3 004 280K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022