Renasant Corp. (RNST)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 213 234 223 195 112 993 217 325 204 015
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 136 020 2 209 850 2 132 730 2 125 690 2 043 910
Zwrot z kapitału całkowitego 9,98% 10,10% 5,30% 10,22% 9,98%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $213 234K ÷ ($0K + $2 136 020K)
= 9,98%


Analiza porównawcza

2022