Renasant Corp. (RNST)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 166 068 175 892 83 651 167 596 146 920
Kapitał własny w tys. USD 2 136 020 2 209 850 2 132 730 2 125 690 2 043 910
ROE 7,77% 7,96% 3,92% 7,88% 7,19%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $166 068K ÷ $2 136 020K
= 7,77%


Analiza porównawcza

2022