Renasant Corp. (RNST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 350 570 3 339 940 3 994 100 4 549 520 4 951 200 4 304 180 3 997 060 3 173 230
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 627 300 14 171 800 14 308 100 14 537 600 14 390 900 13 734 900 13 599 700 13 448 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,23 0,24 0,28 0,31 0,34 0,31 0,29 0,24

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 350 570K + $0K) ÷ $14 627 300K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022/Q4