Renasant Corp. (RNST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 958 360 3 209 040 3 621 340 3 350 570 3 339 940 3 994 100 4 549 520 4 951 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 692 200 14 782 300 15 075 200 14 627 300 14 171 800 14 308 100 14 537 600 14 390 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,22 0,24 0,23 0,24 0,28 0,31 0,34

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 958 360K) ÷ $14 692 200K
= 0,20


Analiza porównawcza

2023/Q3