Renasant Corp. (RNST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 350 570 4 951 200 2 248 200 1 832 750 2 032 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 627 300 14 390 900 12 555 400 11 078 800 10 779 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,34 0,18 0,17 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 350 570K) ÷ $14 627 300K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022