Renasant Corp. (RNST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 690 993 733 664 695 834 605 815 506 890
Aktywa razem w tys. USD 16 810 300 14 929 600 13 400 600 12 934 900 9 829 980
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $690 993K ÷ $16 810 300K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021