RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 283 600 22 138 700 21 951 700 22 016 900 44 510 100 24 965 900 23 160 800 23 443 200
Należności w tys. USD 10 200 900 10 746 900 9 894 120 9 657 710 16 861 300 5 657 630 6 356 800 6 061 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 044 200 26 627 500 24 633 000 24 453 100 46 051 500 23 092 900 21 651 300 21 311 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,24 1,29 1,30 1,33 1,33 1,36 1,38

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $23 283 600K + $10 200 900K) ÷ $26 044 200K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
1,29
Everest Re Group Ltd
RE
1,17
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,89