RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 283 600 44 510 100 21 350 100 18 102 500 12 438 100
Należności w tys. USD 10 200 900 16 861 300 6 388 930 5 469 560 4 165 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 044 200 46 051 500 18 901 900 16 355 400 11 065 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,33 1,47 1,44 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $23 283 600K + $10 200 900K) ÷ $26 044 200K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
1,29
Everest Re Group Ltd
RE
1,17
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,89