RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 283 600 44 510 100 21 350 100 18 102 500 12 438 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 044 200 46 051 500 18 901 900 16 355 400 11 065 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,89 0,97 1,13 1,11 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $23 283 600K) ÷ $26 044 200K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
0,89
Everest Re Group Ltd
RE
1,05
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,82