RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 65 089 400 29 475 900 24 951 100 17 711 800 14 333 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 46 051 500 18 901 900 16 355 400 11 065 800 8 745 480
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,56 1,53 1,60 1,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $65 089 400K ÷ $46 051 500K
= 1,41


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
1,41
Everest Re Group Ltd
RE
1,33
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
1,19