RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 060 410 10 555 400 5 172 320 4 201 950 2 074 940 2 103 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 060 410 10 555 400 5 172 320 4 201 950 2 074 940 2 103 680
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -1 218 840 -228 216 995 920 967 482 262 615 -328 184
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 218 840 -228 216 995 920 967 482 262 615 -328 184
Podatek dochodowy -59 019 -21 336 2 862 17 215 -6 302 26 487
Udziały niekontrolujące -98 613 -126 570 230 653 201 469 41 553 -132 282
Zysk (strata) netto -1 097 660 -148 296 722 514 703 497 195 155 -245 227