RE/MAX Holdings Inc (RMAX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 443 720 447 459 221 137 223 033
Aktywa razem w tys. USD 695 234 776 133 557 392 542 352
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,64 0,58 0,40 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $443 720K ÷ $695 234K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022