RE/MAX Holdings Inc (RMAX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 192 962 210 774 166 372 142 779
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 119 668 146 219 117 245 106 996
Wskaźnik płynności bieżącej 1,61 1,44 1,42 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $192 962K ÷ $119 668K
= 1,61


Analiza porównawcza

2022