Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 289 000 60 908 000 63 768 000 68 724 000 71 544 000 70 543 000 69 116 000 65 706 000
Należności w tys. USD 5 475 000 5 276 000 5 442 000 5 478 000 5 468 000 5 598 000 4 195 000 3 996 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 77 080 000 75 366 000 74 721 000 75 523 000 73 612 000 72 830 000 70 744 000 68 373 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,88 0,93 0,98 1,05 1,05 1,04 1,02

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $63 289 000K + $5 475 000K) ÷ $77 080 000K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,89
Everest Re Group Ltd
RE
1,17
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
1,29