Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 544 000 65 866 000 60 023 000 48 321 800 46 325 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 73 612 000 65 701 000 61 230 000 52 889 700 47 644 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 1,00 0,98 0,91 0,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $71 544 000K) ÷ $73 612 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,97
Everest Re Group Ltd
RE
1,08
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
0,97