Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 289 000 71 544 000 65 866 000 60 023 000 48 321 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 77 080 000 73 612 000 65 701 000 61 230 000 52 889 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,82 0,97 1,00 0,98 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $63 289 000K) ÷ $77 080 000K
= 0,82


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Reinsurance Group Of America, Inc.
RGA
0,82
Everest Group Ltd
EG
1,05
RenaissanceRe Holdings Ltd
RNR
0,89
SiriusPoint Ltd
SPNT
0,85