Regency Centers Corporation (REG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 726 750 3 718 940 3 923 080 3 919 540 3 715 210
Aktywa razem w tys. USD 10 860 200 10 792 600 10 936 900 11 132 300 10 944 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,34 0,36 0,35 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 726 750K ÷ $10 860 200K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022