Regency Centers Corporation (REG)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 482 865 361 411 44 889 239 430 249 127
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Marża zysku netto 39,45% 30,99% 4,42% 21,13% 22,22%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $482 865K ÷ $1 224 020K
= 39,45%


Analiza porównawcza

2022