Regency Centers Corporation (REG)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 488 035 366 288 47 317 243 258 252 847
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Marża zysku brutto 39,87% 31,41% 4,66% 21,47% 22,56%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $488 035K ÷ $1 224 020K
= 39,87%


Analiza porównawcza

2022