Regency Centers Corporation (REG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 68 776 95 027 378 450 113 020 42 532
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 548 122 610 872 689 888 469 522 463 001
Należności w tys. USD 188 863 153 091 143 633 169 337 172 359
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 741 705 747 899 735 283 699 830 779 283
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,15 1,65 1,07 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($68 776K + $548 122K + $188 863K) ÷ $741 705K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022