Regency Centers Corporation (REG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 68 776 95 027 378 450 113 020 42 532
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 548 122 610 872 689 888 469 522 463 001
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 741 705 747 899 735 283 699 830 779 283
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,94 1,45 0,83 0,65

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($68 776K + $548 122K) ÷ $741 705K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022