Regency Centers Corporation (REG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 805 761 858 990 1 211 970 754 421 741 066
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 741 705 747 899 735 283 699 830 779 283
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,15 1,65 1,08 0,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $805 761K ÷ $741 705K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022