Regency Centers Corporation (REG)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Należności w tys. USD 188 863 153 091 143 633 169 337 172 359
Rotacja należności 6,48 7,62 7,07 6,69 6,50

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 224 020K ÷ $188 863K
= 6,48


Analiza porównawcza

2022