Regency Centers Corporation (REG)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Working capital w tys. USD 64 056 111 091 476 687 54 591 -38 217
Rotacja kapitału pracującego 19,11 10,50 2,13 20,76

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 224 020K ÷ $64 056K
= 19,11


Analiza porównawcza

2022