Regency Centers Corporation (REG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Property, plant and equipment w tys. USD 9 448 010 9 326 060 9 107 750 9 329 130 9 327 720
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 224 020K ÷ $9 448 010K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022