Regency Centers Corporation (REG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980
Aktywa razem w tys. USD 10 860 200 10 792 600 10 936 900 11 132 300 10 944 700
Rotacja aktywów razem 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 224 020K ÷ $10 860 200K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022