Regency Centers Corporation (REG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,48 7,62 7,07 6,69 6,50
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 19,11 10,50 2,13 20,76

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 56,32 47,92 51,59 54,55 56,12
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
Rotacja aktywów razem 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10