PayPal Holdings Inc (PYPL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 868 000 10 849 000 9 306 000 7 965 000 19 000 000 13 292 000 12 395 000 13 086 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 255 000 37 365 000 39 330 000 38 344 000 74 856 000 36 389 000 36 860 000 36 941 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 45 101 000 43 228 000 45 095 000 43 967 000 86 058 000 41 695 000 41 268 000 41 340 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,09 1,12 1,08 1,05 1,09 1,19 1,19 1,21

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 868 000K + $38 255 000K) ÷ $45 101 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022/Q4