PayPal Holdings Inc (PYPL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 868 000 19 000 000 13 083 000 10 761 000 9 109 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 255 000 74 856 000 34 566 000 23 327 000 21 009 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 45 101 000 86 058 000 38 447 000 26 919 000 25 904 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,09 1,09 1,24 1,27 1,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 868 000K + $38 255 000K) ÷ $45 101 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022