PayPal Holdings Inc (PYPL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 105 148 000 50 995 000 38 495 000 32 963 000 32 645 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 86 058 000 38 447 000 26 919 000 25 904 000 22 863 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,22 1,33 1,43 1,27 1,43

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $105 148 000K ÷ $86 058 000K
= 1,22


Analiza porównawcza

2021