PayPal Holdings Inc (PYPL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 27 518 000 25 371 000 21 454 000 17 772 000 15 451 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 730 000 1 909 000 1 807 000 1 693 000 1 724 000
Rotacja aktywów trwałych 15,91 13,29 11,87 10,50 8,96

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $27 518 000K ÷ $1 730 000K
= 15,91


Analiza porównawcza

2022