PayPal Holdings Inc (PYPL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 27 518 000 50 742 000 21 454 000 17 772 000 15 451 000
Aktywa razem w tys. USD 78 717 000 151 606 000 70 379 000 51 333 000 43 332 000
Rotacja aktywów razem 0,35 0,33 0,30 0,35 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $27 518 000K ÷ $78 717 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022