Public Storage (PSA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 870 830 7 475 280 2 544 990 1 902 490 1 412 280
Kapitał własny w tys. USD 10 073 400 9 335 180 8 558 870 9 062 910 9 119 480
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,41 0,44 0,23 0,17 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $6 870 830K ÷ ($6 870 830K + $10 073 400K)
= 0,41


Analiza porównawcza

2022