Public Storage (PSA)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 2 273 920 1 924 940 1 513 970 1 563 120 1 542 130
Koszty odsetek netto w tys. USD 136 319 90 774 56 283 45 641 32 542
Wskaźnik pokrycia odsetek 16,68 21,21 26,90 34,25 47,39

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $2 273 920K ÷ $136 319K
= 16,68


Analiza porównawcza

2022