Public Storage (PSA)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 17 380 900 11 816 500 11 365 400 10 928 300 10 732 900
Kapitał własny w tys. USD 9 335 180 8 558 870 9 062 910 9 119 480 8 940 010
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,86 1,38 1,25 1,20 1,20

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $17 380 900K ÷ $9 335 180K
= 1,86


Analiza porównawcza

2021