Public Storage (PSA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 680 540 1 411 150 1 465 140 1 412 190 1 423 140
Aktywa razem w tys. USD 17 380 900 11 816 500 11 365 400 10 928 300 10 732 900
Operacyjny ROA 9,67% 11,94% 12,89% 12,92% 13,26%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 680 540K ÷ $17 380 900K
= 9,67%


Analiza porównawcza

2021